МАТЕРИАЛИ

Материалите за реновиране на автомобилния интериор са разработени
съгласно строгите изисквания на автомобилния бранш.

   Още в началния етап на разработка  са взети под внимание освен конкретното им приложение – Седалки, Табло, Волан или Таван , но и вида на превозното средство.

   Произведени с конкретно предназначение те отговорят на строгите
изисквания при  употреба:

  • UV Защита
  • Трдно запалими
  • Без статично електричество
  • Устойчиви на протриване и скъсване